INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN / ENREGISTREMENT /FORM
SEGRE CUP 2018

INSCRIPCIONS TANCADES
INSCRIPCIONES CERRADAS
ENREGISTREMENT FERMÉE
ENTRIES CLOSED

CONTACT: canoeslalomseu@parcolimpic.cat

Llistat de participants Segre Cup2018
Listado de participantes Segre Cup 2018
List des participants Segre Cup 2018
Participants list Segre Cup 2018