NOTES DE PREMSA / NOTAS DE PREMSA / PRESS RELEASES
Data
Fecha
Date
Word Doc Imatges / Imágenes / Images / Videos

03/09/2023

Maialen Chourraut aconsegueix la 4a plaça en una disputadíssima Copa del Món de Kayak Cross al Parc Olímpic del Segre

Maialen Chourraut consigue la 4a plaza en una disputadísima Copa del Mundo de Kayak Cross en el Parc Olímpic del Segre

03/09/23 Descarrega / Descarga / Download photos Kayak Cross

03/09/23 Descarrega / Descarga / Download videos


02/09/2023

Maialen Chourraut 4a i Miquel Travé 6è en la modalitat de Caiac K1 de la Copa del Món al Parc Olímpic del Segre

Maialen Chourraut 4a y Miquel Travé 6º en la modalidad de Kayak K1 de la Copa del Mundo en el Parc Olímpic del Segre

02/09/23 Descarrega / Descarga / Download photos Kayak Finals

02/09/23 Descarrega / Descarga / Download videos


01/09/2023

Miquel Travé acaba 6è a la Copa del Món de Canoe Eslàlom al Parc Olímpic del Segre

Miquel Travé termina 6º en la Copa del Mundo de Canoe Slalom en el Parc Olímpic del Segre

01/09/23 Descarrega / Descarga / Download photos Canoe

01/09/23 Descarrega / Descarga / Download photos Kayak

01/09/23 Descarrega / Descarga / Download videos


31/08/2023

La basca Klara Olazabal i el català Miquel Travé destaquen en les classificatòries de la Copa del Món Canoe Eslàlom al Parc Olímpic del Segre

La vasca Klara Olazabal y el catalán Miquel Travé destacan en las clasificatorias de la Copa del Mundo Canoe Slalom en el Parc Olímpic del Segre

31/08/23 Descarrega / Descarga / Download photos


29/08/2023

La Copa del Món de Canoe Eslàlom i Caiac Cross torna a la Seu d’Urgell amb els JJOO de París a l’horitzó

La Copa del Mundo de Canoe Eslalom y Kayak Cross vuelve a la Seu d'Urgell con los JJOO de París en el horizonte

29/08/23 Descarrega / Descarga / Download photos