NOTES DE PREMSA / NOTAS DE PREMSA / PRESS RELEASES
Data
Fecha
Date
Word Doc Imatges / Imágenes / Images / Videos

29/09/2019

La República Txeca brilla a la final de canoa doble mixta en els Mundials ICF de Canoe Eslàlom 2019 de la Seu d'Urgell

La República Checa brilla en la final de canoa doble mixta en los Mundiales ICF de Canoe Slalom 2019 de la Seu d'Urgell


29/09/2019

França s'emporta un sac de medalles a les finals de descens dels Mundials ICF de Canoe Eslàlom i Descens 2019

Plata y bronce para España en kayak masculino en los Mundiales de Canoe Slalom ICF en la Seu d'Urgell


28/09/2019

França s'emporta un sac de medalles a les finals de descens dels Mundials ICF de Canoe Eslàlom i Descens 2019

Francia se lleva un saco de medallas en las finales de descenso de los Mundiales ICF de Canoe Slalom y Descenso 2019


28/09/2019

Plata per a Ander Elosegi en els Mundials ICF de Canoe Eslàlom 2019 de la Seu d'Urgell

Plata para Ander Elosegi en los Mundiales ICF de Canoe Slalom 2019 de la Seu d'Urgell


27/09/2019

Cinc palistes espanyols de canoe eslàlom WC1 i MK1 classificats per a les semifinals dels Mundials ICF 2019 de Piragüisme de la Seu d'Urgell

Cinco palistas españoles de canoe slalom WC1 y MK1 clasificados para las semifinales de los Mundiales ICF 2019 de Piragüismo de la Seu d’Urgell
 

27/09/2019

Aprendre observant els Mundials ICF 2019 de Canoe Eslàlom i Descens de la Seu d'Urgell

Aprender observando los Mundiales ICF 2019 de Canoe Slalom y Descenso de la Seu d'Urgell


26/09/2019

Ple dels palistes espanyols de canoe eslàlom en les classificatòries dels Mundials ICF 2019 de Piragüisme de la Seu d'Urgell

Pleno de los palistas españoles de canoe slalom en las clasificatorias de los Mundiales ICF 2019 de Piragüismo de la Seu d’Urgell

25/09/2019

Or i plata als Mundials ICF 2019 de Piragüisme per als palistes espanyols a les proves per equips

Oro y plata en los Mundiales ICF 2019 de Piragüismo para los palistas españoles en las pruebas por equipos


Photos credit: Organization ICF 2019 Canoe World Championships La Seu d'Urgell

24/09/2019

Les proves per equips de Canoe Eslàlom i de Descens inauguraran el calendari competitiu dels Mundials ICF 2019 de Piragüisme a la Seu d’Urgell

Los eventos por equipos de Canoe Slalom y de Descenso inaugurarán el calendario competitivo de los Mundiales ICF 2019 de Piragüismo en la Seu d’Urgell


Photos credit: Organization ICF 2019 Canoe World Championships La Seu d'Urgell

23/09/2019

Inaugurats els Mundials de Canoe Eslàlom i Descens ICF 2019 de piragüisme d’aigües braves a La Seu d’Urgell

Inaugurados los Mundiales de Canoe Slalom y Descenso de la Seu d’Urgell 2019


Photos credit: Organization ICF 2019 Canoe World Championships La Seu d'Urgell

17/09/2019

Presentats a la seu del CSD els Mundials de Canoe Eslàlom i Descens de La Seu d’Urgell que comptaran amb 23 palistes espanyols

Presentados en la sede del CSD los Mundiales de Canoe Slalom y Descenso de La Seu d'Urgell que contarán con 23 palistas españoles


Photos credit: Organization ICF 2019 Canoe World Championships La Seu d'Urgell

17/09/2019

Presentats a la Diputació de Lleida els Mundials de Canoe Eslàlom i Descens de La Seu d’Urgell que comptaran amb 23 palistes espanyols

Presentados en la Diputación de Lleida los Mundiales de Canoe Slalom y Descenso de La Seu d'Urgell que contarán con 23 palistas españoles


Photos credit: Organization ICF 2019 Canoe World Championships La Seu d'Urgell