NOTES DE PREMSA / NOTAS DE PREMSA / PRESS RELEASES
Data
Fecha
Date
Word Doc Imatges / Imágenes / Images / Videos

05/09/2021

Martina Satkova (CZE) i Boris Neveu (FRA), guanyadors de l’Extreme Canoe Eslàlom de la Copa del Món de Canoe Eslàlom de la Seu d’Urgell

Martina Satkova (CZE) y Boris Neveu (FRA), ganadores del Extreme Canoe Slalom de la Copa del Mundo de Canoe Slalom de la Seu d’Urgell

05/09/21 Descarrega / Descarga / Download photos


05/09/2021

Or per a Miquel Travé (C1H) i bronze per a Núria Vilarrubla (C1D) a la Copa del Món de Canoe Eslàlom de la Seu d’Urgell

Oro para Miquel Travé (C1H) y bronce para Núria Vilarrubla (C1M) en la Copa del Mundo de Canoe Slalom de la Seu d’Urgell

05/09/21 Descarrega / Descarga / Download photos

05/09/21 Descarrega / Descarga / Download interview videos


04/09/2021

Gran 4a posició per a Pau Echaniz (K1H) a la Copa del Món de Canoe Eslàlom de la Seu

Gran 4ª posición para Pau Echaniz (K1H) en la Copa del Mundo de Canoe Slalom de la Seu

04/09/21 Descarrega / Descarga / Download photos


03/09/2021

Gran paper dels palistes espanyols en les classificatòries de la Copa del Món de Canoe Eslàlom del Parc Olímpic de la Seu d’Urgell

Gran papel de los palistas españoles en las clasificatorias de la Copa del Mundo de Canoe Slalom del Parque Olímpico de la Seu d’Urgell

03/09/21 Descarrega / Descarga / Download photos


03/09/2021

L’elit de les aigües braves es dona cita a la Copa del Món de Canoe Eslàlom de la Seu d’Urgell, després dels JJOO de Tokio

La élite de las aguas bravas se da cita en la Copa del Mundo de Canoe Slalom de la Seu d’Urgell, después de los JJOO de Tokio